Facebook - A&R Total Care Youtube - A&R Total Care Google Plus - A&R Total Care

Dakgootreiniging


Dakgootreiniging

Dakgootreiniging

Niets iets waar men dagelijks bij stil staat maar een vervuilde dakgoot kan grote problemen geven. Als het regenwater, ook wel hemelwater genoemd, niet goed afgevoerd kan worden dan ontstaan vaak lekkages en andere problemen met alle consequenties en schade van dien.

Hoe merkt u dat uw dakgoot vervuilt is?

Als het water bij een heftige regenbui over de rand van de dakgoot loopt dan kunt u aannemen dat de goede afvoer van het regenwater ergens geblokkeerd wordt. Verder is een signaal als er veel water aan de buitenkant van de regenpijp stroom of zelfs langs de buitenmuren.

Welke problemen kunnen ontstaan door een volle dakgoot?

Natuurlijk kan er lekkage ontstaan op diverse plekken. Zowel op het dak van de woning, als op de daken van garages, schuur of afdak. Daarnaast kan water dat langs de muur stroom zich gaan nestelen achter de buitenmuur. Uw dakgoot en regenpijp kunnen zelf begroeid gaan worden als er niet regelmatig gereinigd wordt.

Dakgootreiniging

Als deze problemen zijn te voorkomen door jaarlijks de dakgoten en regenpijpen schoon te maken en te controleren. Vooral de herfst en winter zorgen voor veel bladafval en takken die de goede regenwaterafvoer blokkeren. Een jaarlijkse reinigings- en controlebeurt door u zelf of een vakkundig bedrijf uitgevoerd voorkomt veel problemen.

Dakgoten reinigen en schoonmaken tips en advies

  • Reinig jaarlijks de goten en regenafvoer
  • Controleer de doorstroming van de regenpijpen
  • Na een periode van slecht weer, bijvoorbeeld storm, is het goed om de goten op zicht te controleren en eventuele blokkades te verwijderen.
  • Een bladvanger kan op een eenvoudige wijze lekkage en vollopen van de dakgoot voorkomen